Manuscrisele, actele si diplomele lui Emil Cioran, scoase la licitaţie, la Paris


Maine, mai multe manuscrise şi documente personale apartinand lui  Emil Cioran vor fi scoase la vânzare, la Paris, de catre Casa Binoche şi Giquello, în cadrul unei licitaţii de scrisori şi manuscrise literare şi artistice din secolul al XX-lea. Printre cele 82 de loturi scoase la licitaţie  se numără caiete manuscrise („Adolescenta”, „Jansenismul”, „Pamflet şi pamfletar”, „Consideraţiuni asupra problemei cunoştinţei la Kant”, „Lacrimi şi sfinţi”, „Schimbarea la faţă a României”), numeroase cărţi poştale şi scrisori adresate părinţilor şi  rudelor, o fotografie a lui Cioran, semnată pe verso, diploma de bacalaureat, datată 5 octombrie 1928, diploma de licenţă în filosofie şi litere, datată 23 iunie 1932, un carnet de student emis în Germania pentru anul şcolar 1933 – 1934, cu fotografie şi semnătură, mai multe cărţi de identitate emise de autorităţile germane, un paşaport, eliberat la 15 septembrie 1934, un carnet de student emis în Franţa, abonamente de tren, fişe de lectură, un permis pentru bibliotecă şi multe alte documente care au apartinut filozofului roman.

Printre cele mai scumpe dintre aceste loturi se numără manuscrisul intitulat „Îndreptar pătimaş”, datat 12 martie 1940, evaluat de experţi la o sumă între 8.000 şi 10.000 euro, dar şi câteva manuscrise evaluate la sume între 4.000 şi 5.000  euro, precum „Max Stirner”, nedatat (aproximativ 1929 – 1930), „Intuiţionismul contemporan”, nedatat (1932), „Lacrimi şi sfinţi”, nedatat (1936 – 1937). Suma totală la care au fost evaluate loturile nu atinge 100.000  euro.

Anunțuri